Register    Login    Forum    FAQ

Board index » Blood Bowl » Team Blogs
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Drukkenbolt Drittsekker (Drunken Bastards) - Norse
 Post Posted: Mon Jan 23, 2017 6:42 pm 
Veteran
Veteran
User avatar

Joined: Mon Jan 21, 2013 8:10 pm
Posts: 302
Location: Regina, Saskatchewan, Canada
The Drunken Bastards Have Arrived
Ja. Vi er True Blood. Vi er mennene i nord. Vi har kommet til å plyndre deres hjem og plyndring dine lagerhus. Vi har kommet til sengs deres kvinner skal. Vi har seilt og gikk i flere dager for å komme til dette stedet de kaller Reegiina. Vi har hørt det er nesten like kaldt her som vår isete hjemland. Forbered deg på å møte din undergang deg svak avskum.

~ Dvallin Sveensen

Ja. We are the true bloods. We are the men of the north. We have come to plunder your homes and pillage your storehouses. We have come to bed your women properly. We have sailed and hiked for days to get to this place they call Reegiina. We heard it is almost as cold here as our icy homeland. Prepare to meet your doom you weak scum.

~Dvallin Sveensen

_________________
If you could be anyone would you be yourself? ~ yup it's mine!

Michael aka Da Big Green 'Un (commissioner Regina Flatland BB League - RFBBL)
http://www.reginaflatland.bloodbowlleague.com


Top 
 Profile  
 
 Post subject: Re: Drukkenbolt Drittsekker (Drunken Bastards) - Norse
 Post Posted: Mon Jan 23, 2017 6:42 pm 
Veteran
Veteran
User avatar

Joined: Mon Jan 21, 2013 8:10 pm
Posts: 302
Location: Regina, Saskatchewan, Canada
Another game another drink. That is how things go.

Someone told me this place was cold. Sure, last week was a bit of a biter. Even I, Dvallin Sveensen would have to agree -49 Celsius is a bit icy, but is that all? Back at a balmy -15 again already. Meh.

Last night we played the Choas Pact team named The Mighty Mutants. Mighty? Mutants? I didn’t see much of anything of the sort.

Although I was going to bring out the Bloodweiser kegs and possibly see if Boomer was interested in another match I instead decided to spring a real surprise. Someone told me ole Neigaan was in town for a few days. “Yup, that would work”, I thought. “Not many in these parts have seen a Snow Troll yet.”

We won the kick-off and as expected we had a few more fans than them. Our fan base is starting to ramp up as it should be. After all, we do offer the cheapest brews at our games, We decided to kick to them.

The ball went high but then the fans got a bit twitchy. A good ole fashioned riot was delaying things a bit. The refs seemed to find the activities amusing but I think one or two of those fans got the best of them.

Reggiin Kiilli was bragging to us all day how he had finally mastered the art of fouling. Down went their Ogre. We crowded him with four of our players. He looked over and I gave the nod. And nothing. Nothing?? Just a whistle. I think the ref was bribed to be honest.

Speaking of Ogre’s what a card. For almost the entire first half of the match it stood there dumb-founded. After the match I was talking to their coach, Charles Xavier, and we both think he had googly eyes for our troll. Chaos is a fickle beast they say.

They managed to grab the ball and made a strong push down our left flank. They seemed to be in a hurry and kept pushing their speed. I thought they would fall but it didn’t happen. The pitch was a bit icy I was told.

We managed to put a few tackle zones on that Goblin but the slippery fella got through. It happens. I called the boys in for more drinks. Brews always help us play better.

With only a few minutes left in the half we placed a small cage and screen around the ball.

Then disaster. What do all these teams have against lycanthropes? In our first match this season those Dark Elves took out Asbjorn Clawssen. We brought in our apothecary but he said there was nothing he could do. A few minutes after that happened they cripple up Meinolf Brakkenbrekker causing him to lose his strength.

This game, they take out Silivir Toothaawnd. Again we bring over our apothecary. Nothing he can do. Dead. A toast to the dead. I am going to have to call in the wolves from the far North. I heard they are a little bigger and stoutier.

Neigaan was having a blast. He managed to cripple up their troll with a brilliant block. Out he went, but I heard these non-Snow Trolls have this power to regenerate their bodies. And much to my dis-belief that is indeed what happened. His performance was so good this game I even offered him a permanent job with the team. But he said he really couldn’t. He had to get back home.

After stalling a bit we kept throwing those marauder’s around. We managed to tie the match up before half-time and the count was 8 of them to 11 of us.

The second half we pressed our advantage. I felt good about things. In fact, I felt brilliant and had a plan. We took a few more risks on a foul and also managed to get the troll off the field a second time. We paced our way up the field and scored about a minute before the buzzer.

They had enough time to make one hail mary. They pushed our linemen out of the way and then tried to hand off the ball to the Goblin. But the player tripped on his laces and time was up.

A win for Drukkenbolt Drittsekker!!! May the Norse Gods be pleased. Let’s hope they give us the fortune of some stronger Ulfwerner’s in the near future.

~Dvallin Sveensen

---

Et annet spill en annen drikke. Det er hvordan ting går.

Noen fortalte meg dette stedet var kaldt. Jada, i forrige uke var litt av en biter. Selv jeg, ville Dvallin Sveensen må være enig -49 Celsius er litt isete, men er det alt? Tilbake på en skrullete -15 igjen allerede. Meh.

I går kveld spilte vi den Choas pakten gruppe som heter The Mighty Mutants. Mektig? Mutants? Jeg fikk ikke se mye av noe slikt.

Selv om jeg hadde tenkt å hente ut Bloodweiser kegs og muligens se om Boomer var interessert i en annen kamp i stedet besluttet å våren en real overraskelse. Noen fortalte meg ole Neigaan var i byen for et par dager. "Yup, som ville fungere", tenkte jeg. "Ikke mange i disse delene har sett en snø Troll ennå."

Vi vant kick-off og som forventet vi hadde noen flere fans enn dem. Vår fan base er i ferd med å trappe opp som det skal være. Tross alt, vi tilbyr de billigste brygger på våre spill, bestemte vi oss for å sparke til dem.

Ballen gikk høyt men da fansen fikk litt twitchy. En god ole dags opprør ble forsinke ting litt. Refs syntes å finne aktiviteter morsomt, men jeg tror en eller to av de fans fikk den beste av dem.

Reggiin Kiilli ble bragging til oss hele dagen hvor han endelig hadde mestret kunsten begroing. Ned gikk deres Ogre. Vi fylt ham med fire av våre spillere. Han så bort og jeg ga nikk. Og ingenting. Ingenting?? Bare en fløyte. Jeg tror dommeren ble bestukket for å være ærlig.

Snakker av Ogre er det et kort. For nesten hele første halvdel av kampen sto det der dumme fundert. Etter kampen ble jeg snakket med treneren, Charles Xavier, og vi begge tror han hadde googly øynene for våre troll. Chaos er en ustadig dyret de sier.

De klarte å ta ballen og gjorde en kraftig dytt ned vår venstre flanke. De syntes å være i en hast, og fortsatte å presse farten. Jeg trodde de ville falle, men det skjedde ikke. Banen var litt isete jeg ble fortalt.

Vi klarte å sette noen takle soner på at Goblin men glatt fyr fikk gjennom. Det skjer. Jeg ringte guttene i for flere drinker. Brews alltid hjelpe oss spille bedre.

Med bare noen få minutter igjen i halv vi plassert et lite bur og skjerm rundt ballen.

Deretter katastrofe. Hva gjør alle disse lagene har mot lycanthropes? I vår første kamp denne sesongen de Dark Elves tok ut Asbjørn Clawssen. Vi tok i vår apotekeren, men han sa det ikke var noe han kunne gjøre. Et par minutter etter det som skjedde de lamme opp Meinolf Brakkenbrekker forårsaker ham til å miste sin styrke.

Dette spillet, de tar ut Silivir Toothaawnd. Igjen bringer vi over vår apoteker. Ingenting han kan gjøre. Død. En skål for de døde. Jeg er nødt til å kalle inn ulvene fra langt nord. Jeg har hørt at de er litt større og stoutier.

Neigaan hadde en blast. Han klarte å lamme opp sine troll med en strålende blokk. Ut gikk han, men jeg hørte disse ikke-Snø Trolls har denne makten til å regenerere kroppen sin. Og mye til min dis-tro det er faktisk det som skjedde. Hans prestasjoner var så bra dette spillet Jeg tilbød ham en fast jobb med laget. Men han sa at han egentlig ikke kunne. Han måtte komme tilbake hjem.

Etter drøye litt holdt vi kaster disse røver menn rundt. Vi klarte å knytte kampen før pause og tellingen var åtte av dem til 11 av oss.

Den andre halvdelen vi trykket vår fordel. Jeg følte meg godt om ting. Faktisk følte jeg strålende, og hadde en plan. Vi tok noen flere risikoer på en stygg og klarte også å få trollet utenfor banen en gang. Vi tempoet vår vei opp feltet og scoret omtrent et minutt før alarmen.

De hadde nok tid til å gjøre en hagl mary. De presset våre linemen ut av veien og så forsøkt å overlate ballen til Goblin. Men spilleren snublet på sine blonder og tiden var ute.

En seier for Drukkenbolt Drittsekker !!! Kan de norrøne gudene være fornøyd. La oss håpe de gir oss formue på noen sterkere Ulfwerner sin i nær fremtid.

~ Dvallin Sveensen

_________________
If you could be anyone would you be yourself? ~ yup it's mine!

Michael aka Da Big Green 'Un (commissioner Regina Flatland BB League - RFBBL)
http://www.reginaflatland.bloodbowlleague.com


Top 
 Profile  
 
 Post subject: Re: Drukkenbolt Drittsekker (Drunken Bastards) - Norse
 Post Posted: Wed Jan 25, 2017 11:13 am 
Experienced
Experienced

Joined: Sun Aug 28, 2016 8:44 am
Posts: 76
Greetings fellow norseman. If it is not to late for you I have a few suggestions to improve your team name and introduction.

Drukkenbolt Drittsekker does not flow well in norwegian. Here are a few alternatives:
  Fulle drittsekker
  Drita fulle drittsekker (Same name with escalation)
  Drita drittsekker (will also work, drita and drita full is slang for really drunk. (shitfaced, or pissed, would be the closest english equalent)
  Alkoholiserte drittsekker
  Fordrukne drittsekker (fordrukne is danish, but I think it works in the context)

If you want to keep drukkenbolt
  Norske drukkenbolter (norwegian drunkards)
  Norsca drukkenbolter (warhammerified)
  Jævla drukkenbolter (fukcing drunkards, bonus points for use of a foreign character!)

Improved inflection:
Quote:
Ja! Vi er de ektefødte. Vi er mennene i nord. Vi har kommet til å plyndre deres hjem og lagerhus. Vi skal ta deres kvinner til sengs. Vi har seilt og vandret i flere dager for å komme til dette stedet de kaller Reegiina. Vi har hørt det er nesten like kaldt her som vårt isete hjemland. Forbered dere på å møte deres undergang, svake avskum.


More norwegian:
Quote:
Ja! Vi er de ektefødte. Vi er mennene fra nord. Vi er her for å plyndre deres hjem og lager*. Vi er her for å gi deres kvinner en skikkelig omgang i senga.Vi har seilt og vandret i dagevis for å nå dette stedet dere kaller Reegiina. Vi har hørt at det er nesten like kaldt som vårt forfrosne hjemland. Avskum, stålsett dere, for i kveld skal dere møte deres undergang**.

*) You can use “lager” instead of “lagerhus”
**) Norse hell instead of doom: “Avskum, stålsett dere, for i kveld skal dere sendes til Helheim.” “Hellheim” can also be substituted for the more honorable “Valhall”


You can also replace "Vi er mennene i nord" with "Vi er bønda i fra nord" which conveniently comes with a foreign character and a football song https://www.youtube.com/watch?v=rgqcmG5qIBw

I am no grammar nazi, so there might be a few mistakes here and there.


Last edited by kyrre on Wed Jan 25, 2017 4:17 pm, edited 1 time in total.

Top 
 Profile  
 
 Post subject: Re: Drukkenbolt Drittsekker (Drunken Bastards) - Norse
 Post Posted: Wed Jan 25, 2017 12:59 pm 
Legend
Legend
User avatar

Joined: Tue Nov 10, 2009 9:31 am
Posts: 2544
Location: Somerset
I think the thing i like most about this is that our community now offers grammatical tips in multiple languages :)

Great read - keep them coming!

_________________
My painting blog
TEAM CHAOS - The 69ers

King of the Flings

Image


Top 
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Board index » Blood Bowl » Team Blogs


Who is online

Users browsing this forum: No registered users

 
 

 
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to: